GVK er din Garanti:

Hammelsvang Erhvervsgulve er medlem af brancheorganisationen GVK der varetager interesser for gulv entreprenører og leverandører til gulvbranchen. Gulvbranchens Vådrums Kontrol (GVK) er en kontrolordning for vådrum med blandt andet vinylbelægning.

GVK – Gulvbranchens Vådrumskontrol er samtidig Jeres garant for, at gulve i vådrum er udført og lagt i godkendte materialer.

Gulvfirmaer som er certificeret af GVK er garanter for at vådrumsgulve lægges i henhold til alle gældende regler. GVK besidder den ekspertise, som er gældende indenfor området – vådrumsgulve.

Certificerede virksomheder har den nyeste viden og metoder til netop denne type arbejde.

Ligeledes skal vore entrepriseledere samt montører med jævne mellemrum have fornyet deres certifikater, således at de altid lever op til de gældende regler på området.

Du kan læse meget mere om dette på følgende weblink: http://www.gulvbranchen.dk/organisation