Persondatapolitik

Hos Garant Hasselager v/Hammelsvang A/S (”Garant Hasselager”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for Garant Hasselagers måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Garant Hasselager.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:
Garant Hasselager v/Hammelsvang A/S
CVR-nr. 12375107
Bøgekildevej 26, 8361 Hasselager
E-mail: kb@hammelsvang.dk
Telefonnummer: 86 28 13 44

2. Hvis du besøger hjemmesiden www.hammelsvang.dk
2.1 Cookies

Typer af personoplysninger
Garant Hasselager anvender cookies på hjemmesiden www.hammelsvang.dk og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Garant Hasselager kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:
• IP-adresse
• MAC adresse
• Browserhistorik
• Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiebanner.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
• Markedsføring generelt
• Produkt- og serviceudvikling
• Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
Garant Hasselager behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er funktionelle cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiebanner.

Opbevaringsperiode
Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiepolitik, som fremgår af vores cookiebanner. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2.2 Hvis du anvender kontaktformularen eller chatfunktionen på hjemmesiden, henvender dig til kundeservice eller i øvrigt kommunikerer med os

Typer af personoplysninger
Når du anvender kontaktformularen eller chatfunktionen på hjemmesiden www.hammelsvang.dk, henvender dig til kundeservice eller i øvrigt kommunikerer med Garant Hasselager, indsamler og behandler Garant Hasselager dine personoplysninger. Garant Hasselager indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:
• Dit navn
• Din e-mailadresse
• Dit telefonnummer
• Hvad din henvendelse vedrører
• Dato for din henvendelse
• Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse
• Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mailadresse.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
• Håndtering af din henvendelse
• Generel kommunikation
• Statistik og analyse
Behandlingsgrundlag
Garant Hasselager behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse.

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 3 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.
Hvis du er kunde eller er ansat hos en af vores kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, henviser vi til afsnittet nedenfor.

3. Hvis du søger job hos Garant Hasselager

Når du søger om et job hos Garant Hasselager, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Typer af personoplysninger
Garant Hasselager kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
• Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
• Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag
• Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden
• Kreditvurderinger, hvis den stilling, du har søgt, indebærer et finansielt ansvar (fx bogføring eller revision)
• Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen

Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Garant Hasselager.

Behandlingsgrundlag
Garant Hasselager behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Indebærer den søgte stilling et finansielt ansvar (fx bogføring eller revision) kan vi – efter en konkret vurdering – indhente oplysninger om din kreditvurdering. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Opbevaringsperiode
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Garant Hasselager, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.
Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

4. Hvis du er kontaktperson hos leverandører, erhvervskunder, øvrige eksterne samarbejdspartnere mv.

Hvis du i dit professionelle virke samarbejder med Garant Hasselager, herunder som ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller som kontaktperson hos en af vores leverandører, erhvervskunder eller andre samarbejdspartnere, kan du læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger her.

Typer af personoplysninger
Garant Hasselager kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
• Navn, virksomhed, stillingsbetegnelse
• Dine arbejdsrelaterede kontaktoplysninger, fx e-mail, telefonnummer og adresse
• Kontraktuelle oplysninger som fx ordrer, fakturaer, kontrakter og andre aftaler mellem din virksomhed (eller din arbejdsgiver) og Garant Hasselager, som måtte indeholde fx dine kontaktoplysninger
• Øvrige oplysninger, som indgår i vores korrespondance

Ovennævnte oplysninger kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra din arbejdsgiver. Vi behandler dine oplysninger, hvis din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat hos, indgår en aftale med Garant Hasselager, hvis du har vist interesse for vores produkter og services, fx ved at dele din kontaktinformation med os eller i forbindelse med andet samarbejde.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
• Administration af vores professionelle samarbejde, herunder opfyldelse af aftaler
• Statistik og analyse
Behandlingsgrundlag
Garant Hasselager behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt, hvori du er part (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at administrere den daglige drift, herunder varetage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til de aftaler mv., som vi har indgået med vores samarbejdspartnere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Opbevaringsperiode
Personoplysninger i forbindelse med erhvervsmæssige samarbejder opbevares som udgangspunkt i op til 6 år efter aftalens eller samarbejdets ophør, medmindre der er særlige hensyn, som berettiger en længere opbevaringsperiode.

5. Hvis du besøger vores fysiske lokaliteter
5.1 Når du besøger vores butikker

Dette afsnit indeholder politikken for Garant Hasselagers behandling af personoplysninger om kunder og andre besøgende i Garant Hasselagers butikker.

Typer af personoplysninger
Når du besøger eller køber noget i en af Garant Hasselagers butikker, kan Garant Hasselager indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
• Dine køb
• Betalingsoplysninger
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
• Gennemførelse af dine køb
• For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Behandlingsgrundlag
Garant Hasselager behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
Legitime interesser: I de fleste tilfælde baserer vi behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Det gælder fx for behandling i relation til reklamationer.

Retlig forpligtelse: Behandlingen af oplysninger om dine betalingsoplysninger og dine køb er nødvendig for overholdelsen af gældende bogføringslovgivning, momslovgivning og markedsføringslovgivning (databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra c)

Opbevaringsperiode
Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form.

6. Hvis du besøger vores profiler på sociale medier

Dette afsnit indeholder politikken for Garant Hasselagers behandling af personoplysninger indsamlet via Garant Hasselagers profiler eller sider på sociale medier.

• Garant Hasselager har profiler eller sider på følgende sociale medier:
• Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)
• Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
• LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
• Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig her

For LinkedIn, Facebook og Instagram er Garant Hasselager sammen med udbyderne af de sociale medier fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med profilerne, herunder profilernes opslag.
Garant Hasselager og udbyderne af LinkedIn, Facebook og Instagram har indgået en aftale om fordeling af de databeskyttelsesretlige opgaver. Ifølge disse aftaler, står Garant Hasselager og udbyderne af de sociale medier hver især for de opgaver, der er forbundet med den behandling, vi hver især foretager. Det er dog aftalt mellem Garant Hasselager og udbyderen af Facebook og Instagram, at udbyderen er ansvarlig for at muliggøre, at du kan udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor, i forbindelse med brugen af Facebook og Instagram, og at det er Garant Hasselager, der er ansvarlige for at give dig de nedenfor beskrevne oplysninger. Det er derudover aftalt mellem Garant Hasselager og LinkedIn, at LinkedIn er ansvarlig for at besvare anmodninger fra dig vedrørende de rettigheder, der er beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor.

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Garant Hasselager og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
• Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, billede og din by
• Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
• Kommentarer du efterlader på vores opslag
• At du har besøgt vores profil
• Din IP-adresse

Formålene med behandlingen
Garant Hasselager behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
• Statistik og analyse
• For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
• Markedsføring generelt
Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:
• Forbedring af deres annoncesystem
• For at give Garant Hasselager statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
• Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag:
• Legitime interesser: Garant Hasselager baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Opbevaringsperiode
Direkte henvendelser opbevares som udgangspunkt i op til 3 år, men opbevaringsperioden er afhængig af henvendelsens indhold.
Vi opfordrer dig til at slette kommentarer, likes og andre interaktioner, du har efterladt på vores profil, hvis du ikke længere ønsker dem vist på vores sider. Garant Hasselager sletter ikke sådanne offentligt tilgængelige interaktioner.
Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?
Udbyderne af sociale medier kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:
• Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
• Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
• Annoncører
• Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
• Forskere og andre akademikere

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.
Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.
Du kan læse mere om, hvem Garant Hasselager deler dine personoplysninger med, i afsnittet Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.

7. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Garant Hasselager leverer relevante ydelser, det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.
I forbindelse med Garant Hasselagers udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Garant Hasselager har en interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle/strukturelle ændringer.
Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx politiet, advokater, revisorer, domstole, andre offentlige myndigheder og potentielle købere.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter og/eller EU-US Data Privacy Framework Hvis du vil anmode om en kopi af vores overførselsgrundlag, eller hvis du har spørgsmål til grundlaget for overførsler til lande udenfor EU/EØS, så kontakt os venligst på kb@hammelsvang.dk.

8. Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
• Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
• Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
• Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

9. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Garant Hasselager v/Hammelsvang A/S
Adresse: Bøgekildevej 26, 8361 Hasselager
E-mail: kb@hammelsvang.dk
Telefonnummer: 86 28 13 44
Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Dato: 6. februar 2024